Wat is online bemiddeling ?

Echtscheidingsbemiddeling.org, ondersteund door de technologie van Juripax, is een uitbreiding van de traditionele face-to-face bemiddeling. Online bemiddeling profiteert van de kracht van het Internet om problemen sneller en beter op te lossen. Dit betekent niet dat het gehele proces online moet worden uitgevoerd. Verschillende studies tonen aan dat, door middel van online bemiddeling, besparingen van 30% op tijd en kosten haalbaar zijn. Bovendien kan er sprake zijn van een hogere mate van tevredenheid onder de partijen dan bij de traditionele face-to-face bemiddeling.

Traditioneel gezien wordt online bemiddeling uitgevoerd met behulp van e-mail, chat of video-conferencing programma's. Vandaag de dag zijn er tal van gespecialiseerde aanbieders die speciale online-bemiddeling software hebben ontwikkeld. Een van de grootste aanbieders wereldwijd is op dit gebied Juripax, met tien jaar van ervaring en tot nu toe ongeveer 6.500 verwerkte cases

Modules voor probleemdiagnose, case intake, probleemanalyse, discussie, het komen tot een overeenkomst en case beheer zijn onderdeel van de Juripax-oplossing.

Belangrijkste kenmerken

 • De procedure wordt geheel of gedeeltelijk online uitgevoerd
 • De communicatie is grotendeels tekstueel en asynchroon
 • Alle communicatie via de bemiddelaar (geen directe communicatie tussen de partijen)

Voordelen van online bemiddeling via Echtscheidingsbemiddeling.org :

 • Sneller en goedkoper (tot wel 30% besparen op tijd en geld)
 • Deelnemers besluiten zelf waar en wanneer het hun uitkomt om deel te nemen
 • Geen emotionele confrontatie door de fysieke afwezigheid van de andere partij
 • Veel deelnemers voelen zich meer op hun gemak om hun zorgen te delen dankzij de aangeboden privacy
 • Vergroting van de effectiviteit door middel van betere voorbereiding en reflectie
 • Het creëren van gelijke voorwaarden en het vergroten van de zelfbeschikking van partijen
 • De focus ligt op het voorkomen van conflicten (de-escalatie, beperken van de schade)
 • Wetenschappelijk bewezen concept

Online bemiddeling door Echtscheidingsbemiddeling.org : Voorbeeld procesbeschrijving

In wezen bestaat het online bemiddelingtraject uit drie stappen, die hieronder worden beschreven:

Fase 1a: Voorbereiding

Als eerste worden de deelnemende partijen uitgenodigd om een intakeformulier in te vullen. Daartoe moet de bemiddelaar zowel de voor- en achternamen als de e-mailadressen van de partijen invullen.

participents in the procedure

Fase 1b: Diagnostische fase (visies en belangen / het verkennen van standpunten en onderliggende belangen)

Het doel van de diagnostische fase is het voor de partijen mogelijk maken hun problemen en zorgen te delen, mogelijke oplossingen aan te dragen alsmede het invoeren van feitelijke informatie over de case. De intakeformulieren worden gepresenteerd als een zogenaamde beslisboom. Dit zorgt ervoor dat alleen de vragen die relevant zijn voor de case in kwestie, te zien zijn. In het geval van een echtscheiding , bijvoorbeeld, zullen de vragen over kinderen niet getoond worden als het stel geen kinderen heeft.

Fase 1-b

beslisboom

Afhankelijk van de complexiteit van de case, duurt het invullen van een intakeformulier ongeveer 20 tot 40 minuten.

Studies tonen aan dat partijen veel beter zijn voorbereid op de bemiddeling indien zij deel hebben genomen aan de diagnostische/intake fase.

1-b beslisboom 1
Voorbeeld – Intake fase

Fase 1c: Evaluatie van de intakeformulieren door de bemiddelaar.

Zodra beide partijen hun intakeformulieren hebben ingevuld, laat het systeem de antwoorden naast elkaar zien. Op die manier kan de bemiddelaar de antwoorden vergelijken en direct zien welke van de kwesties of belangen onbetwist zijn, en welke nog verdere uitleg en discussie nodig hebben. Ook is het mogelijk om het vergelijkende overzicht af te drukken.

1-c afbeelding

 

Fase 2: Bemiddelingtraject

De bemiddeling discussie wordt ondersteund door de Juripax-software, en vindt plaats in het zogenaamde discussieforum. Het discussieforum werkt nagenoeg hetzelfde als elk vaak gebruikt e-mail programma, maar bevindt zich in een beveiligde, met een wachtwoord beschermde omgeving. In het discussieforum kunnen berichten worden verzonden en ontvangen. Echter worden de berichten niet verstuurd als e-mail, ze worden bewaard in het desbetreffende digitale dossier.

bemiddelingtraject

Voorbeeld forum

Deelnemers ontvangen een e-mailnotificatie wanneer er nieuw bericht is verzonden via het discussieforum. Dit heeft als voordeel dat de e-mails geen vertrouwelijke informatie over de bemiddeling bevatten.

Om het opstellen van veelgebruikte teksten te vergemakkelijken, kunnen bemiddelaars zowel gebruik maken van tekstsjablonen als van een grote verscheidenheid aan samenvoegcodes voor de voor- en achternamen, adressen, etc., die automatisch door het systeem worden omgezet in tekst.

Fase 3: Oplossingsfase

Zodra de partijen het met elkaar eens zijn, worden de voorwaarden schriftelijk vastgelegd. De bemiddelaar stelt een eerste concept voor de overeenkomst voor en de partijen kunnen dan – een voor een – hun suggesties voor wijzigingen doorvoeren. Om het vergelijken van de verschillende versies te vergemakkelijken, maakt het systeem gebruik van een versiemanagement-functie, die het mogelijk maakt om direct de veranderingen te zien zonder de hele tekst opnieuw te moeten lezen. Na voltooiing kan de definitieve overeenkomst online worden geaccepteerd via het systeem, en opgeslagen worden als een PDF-download.

Oplossingfase